Vilkår & Privatlivspolitik

VILKÅR OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR B2B Platform ApS

Velkommen til B2B Platform. Vores mission er at skabe en platform, hvor shopejere/virksomheder (i det følgende benævnt ”virksomheder”) kan oprette marketing kampagner, som vil nå ud til tusinder af potentielle kunder, og samtidig minimere omkostningerne til markedsføringsbudgettet betragteligt.

For at hjælpe med at nå denne mission, leverer vi de produkter og tjenester der er beskrevet nedenfor, til dig:

Vi tilbyder en Influencer Marketing platform til virksomheder.

Hvorfor ikke bruge helt normale mennesker, ja måske endda eksisterende kunder til at markedsføre dine produkter og din virksomhed? I fællesskab med alle vores influencers, vil B2B Platform hjælpe med at reklamere for din virksomheds produkter, ved brug af fortællinger og opslag til Influencernes tusinder af følgere på Instagram.

På denne måde kan din virksomheds produkter nå vidt omkring, og samtidig en mulighed for at få mange nye følgere/kunder. Alt det til en uhørt overskuelig pris.

Konceptet giver rigtig god mening, når der skabes samarbejde mellem virksomheder og B2B Platform's influencers. Vi finder de helt rigtige influencers, som matcher din virksomheds produkter/ydelser, og derved potentielt vil blive kunder - i lighed med deres følgere.

B2B Platform stiller en unik og yderst produktiv platform til rådighed, i modsætning til de traditionelle marketingstrategier.

B2B Platform forbinder virksomheder og influencers i et perfekt match, så der er mulighed for et godt og produktivt samarbejde om promovering af produkter, og dermed en forhåbentlig øget tilgang af nye kunder til virksomhederne.

Virksomhedens eneste opgave på B2B Platform, er at oprette kampagner med en kort beskrivelse af hvad der ønskes markedsført. Herefter tager B2B Platform over, og i samarbejde med virksomheden sætter kampagnerne i gang.

Det er helt gratis at tilmelde din virksomhed på denne platform.

Hvordan fungerer det hele?                                                                                                                         

Du opretter en profil og udfylder oplysninger om din virksomhed.

Du opretter en kampagne, og udfylder info om hvad du ønsker markedsført - din virksomhed generelt eller produkter.

Priser:  

En kampagne har en fast lav pris, afh. af hvor mange influencers du vil bruge. Priser finder du her.

Alle priser på B2B Platform er ekskl. moms.

Opdatering af vilkår.

Vi arbejder hele tiden på at give dig de bedste ydelser, ved at udvikle og optimere platformen. Dette giver anledning til opdatering af disse vilkår fra tid til anden. Medmindre andet er påkrævet i henhold til loven, giver vi dig besked, inden ændring af disse vilkår.

Profil.

Det er obligatorisk at oprette en profil på B2B Platform for at bruge vores service. Du er forpligtet til at give oplysninger som e-mail, shopnavn/firmanavn, link til sociale medier samt link til din virksomhed.
Når du bliver registreret medlem af B2B Platform eller giver information til webstedet, accepterer du at afgive korrekt information. Du accepterer at B2B Platform må bruge de oplysninger du giver, i henhold til webstedets privatlivspolitik, i overensstemmelse med GDPR.
Hvis du opretter en profil på B2B Platform, accepterer du at tage det fulde ansvar for alle aktiviteter der opstår under din profil.
Du er ansvarlig for at opretholde sikkerhed og fortrolighed på din profil.

Opsigelse af din profil.

Din profil kan til enhver tid opsiges af en af parterne efter eget skøn. Hvis vi fastslår, at du har overtrådt vores vilkår eller politikker, kan vi træffe foranstaltninger mod din konto ved at suspendere eller deaktivere din profil. Du accepterer at B2B Platform kan opsige, begrænse din adgang eller suspendere din profil uden forudgående varsel, hvis vi beslutter at din profil skaber risiko, eller når vi er tilladt eller forpligtet til at gøre det ved lov.
Ved opsigelsen af din profil vil alle rettigheder der ydes til dig i henhold til denne aftale, blive tilbagekaldt og du vil straks få ophævet al brug af og adgang til platformen.
B2B Platform kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din konto.

Begrænsning af ansvar.

Vi er ikke ansvarlige for, hvad vores registrerede og ikke-registrerede medlemmer gør eller siger, og vi er ikke ansvarlige for deres handlinger eller adfærd eller oplysninger de deler.
Medmindre andet er tilladt efter lov, frasiger vi os alle garantier, hvad enten det er udtrykt eller underforstået. Denne platform og dens funktioner udbydes kun til markedsføringsformål, og må ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden, anvendelsen eller tilgængeligheden af oplysninger, der stilles til rådighed via platformen. Denne platform er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser i disse oplysninger. Denne platform og de funktioner den yder, findes på grundlag af "AS IS".
Vores ansvar er begrænset til det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov. Vi er ikke ansvarlig overfor dig eller nogen tredjepart for tabt fortjeneste, indtægter, oplysninger, data osv.

Godtgørelse.

Du accepterer at holde B2B Platform og denne platforms funktioner fra og imod ethvert krav, skader, omkostninger og udgifter du måtte pådrage dig, som følge af eller relateret til din brug af B2B Platform,  eller eventuelle tjenester du køber gennem os.

Fortrolighedspolitik.

Hver enkelt person har ret til sit privatliv, og derfor er vores kunders privatliv vigtigt for os. Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og din ret til privatlivets fred.
Denne privatlivspolitik gælder for alle oplysninger, der indsamles via vores platform.
Læs venligst denne privatlivs politik omhyggeligt, så du forstår hvordan vi bruger dine personlige oplysninger.

Hvis du ikke er enig i denne politik, har du valgt ikke at bruge B2B Platform. Ved at få adgang til eller bruge denne platform, accepterer du denne politik.
Du bør være opmærksom på, at denne politik kan ændres fra tid til anden, dog vil du blive informeret om væsentlige ændringer af hvordan dine personlige oplysninger bruges. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet efter at denne politik er blevet ændret eller opdateret, anses du for at have accepteret den ændrede eller opdaterede version.

Oplysninger vi indsamler.

Når du registrerer dig på platformen, bliver du bedt om at levere visse personlige oplysninger, som e-mail, navn, sociale links og shop-firmanavn. Disse oplysninger offentliggøres og er synlige for alle brugere af webstedet.

Hvem er vi?

B2B Platform er leverandør af platformen og dataadministrator af de oplysninger du giver. Du kan kontakte os for generelle databeskyttelsesforespørgsler via e-mail til info@b2bplatform.dk.
Du har adgang til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke om personlige oplysninger, som vi har om dig i henhold til databeskyttelsesloven, og kan informere os om ændringer ved at kontakte os via vores e-mail.

B2B Platform ApS har CVR-nummer 41026596

Hvordan bruges dine personlige oplysninger?

Med dit samtykke: Vi bruger personlige oplysninger om dig, hvor du har givet os tilladelse til at gøre det til et bestemt formål.
For at beskytte vores forretningsområde: Hvor det er nødvendigt at overholde den relevante lovgivning eller kræves af lovgivning.
Til at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker.
Til kontraktformål: Hvor det er nødvendigt at indgå en kontrakt med dig, for eksempel at give dig tjenester som du har købt.

Vi må bruge dine personlige oplysninger til at sende dig direkte markedsføringskommunikation om vores produkt og tjenester, som kan være af interesse for dig.

Hvor længe beholder vi dine oplysninger?

Det er en generel regel at beholde dine personlige oplysninger så længe, som det kræves for at opfylde formålet, som de blev indsamlet til.
I en situation, hvor du deaktiverer din konto hos os, opbevarer vi dine oplysninger i en begrænset periode for at opfylde de tidligere nævnte formål.
Vi kan dog bevare personlige oplysninger fra lukkede konti for at overholde gældende love, bistå med enhver undersøgelse eller tage andre handlinger som er tilladt i henhold til loven.

Hvor bliver dine personlige oplysninger gemt?

Vi tager forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger ved hjælp af kryptering og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Nogle af de personlige oplysninger du giver os, kan dog opbevares eller behandles på vores vegne af tredjepartsleverandører og dataprocessorer, der muligvis ikke er under EU. Vi træffer alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert i overensstemmelse med denne politik.

Vil dine oplysninger blive delt med nogen?

Vi kan videregive dine personlige oplysninger, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det for at overholde gældende lovgivning, retsforfølgning og retskendelse.
Hvor vi mener det er nødvendigt at undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende potentielle krænkelser af vores politikker, ulovlige aktiviteter, situationer der indebærer potentiel trussel mod en persons sikkerhed eller som bevismateriale i retssager, hvor vi er involveret.
Vi kan dele dine data med tredjepartsleverandører, tjenesteudbydere eller konsulenter der udfører tjenester for os eller på vores vegne, og kræver adgang til sådanne oplysninger for at udføre dette arbejde.
Vi deler ikke, sælger, udlejer eller handler nogen af dine personlige oplysninger med tredjeparter til deres salgsfremmende formål.
Vi kan muligvis videregive dine personlige oplysninger til ethvert andet formål med dit samtykke.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik, kan du kontakte os på  info@b2bplatform.dk


 


Opdateret maj 2020.